Sunday, October 24
Shadow

ஸ்டார் பிஆர்ஓ நிகில் பிறந்தநாள்

 

23.03.2020 இன்று   பிறந்தநாள் காணும் ஸ்டார் பிஆர்ஓ நிகில் முருகன் அவர்கள் அனைவரின் இதயத்திலும் இடம் பிடித்தவர். கலைத்தாய் மேன்மேலும் இவர் வளர ஆசிர்வதிக்க வேண்டுகிறேன்.

அன்புடன்

உங்கள்

விண் ஸ்டார் விஜய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *